غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Sahabelerin İslam’ı kabul eden ilk kişi

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Sahabelerin İslam’ı kabul eden ilk kişi

Screenshot 2023-05-27 075938

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’e vahyedip kavmini İslâm’a davet etmesini ve bir tek Allah’a ibadet etmesini emrettiğinde, ona iman etti ve sahabelerin bir kısmı da tartışmasız ve tartışmasız ona iman ettiler ve bu yazıda sevgili çocuklarım, sizlerle birlikte İslâm’a giden sahabelerin ilkini öğreneceğiz ve Müslüman olan erkeklerin ilkini, kadınların ilkini ve erkeklerin ilkini bileceğiz.

Sahabelerin İslam’ı kabul eden ilk kişi

Ebu Bekir el-Sıddık: İslam’ı seçen ilk kişi.

Hatice bint Huveylid: İslam’ı seçen ilk kadın.

Ali bin Ebi Talib: Müslümanlığı kabul eden ilk erkek çocuktur.

Peygamber Efendimiz’e iman eden ilk insan kimdir?

Ebû Bekir es-Sıddık -Allah ondan râzı olsun-

Erkeklerden ilk olarak İslam’a döndü ve efendimiz Muhammed’in samimiyetine inandı ve İslam’a girdi.

Zengindi ve tüm parasını İslam dinine ve Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hizmetine harcadı.

Yaşadığı dönemde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in yoldaşı ve yoldaşıydı ve ölümünden sonra halefi oldu.

Peygamber Efendimiz’e iman eden ilk kadın kimdir?

Hatice bint Huveylid -Allah ondan razı olsun-

Kadınlardan İslam’ı seçen ilk kadındır ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) eşidir.

Seyyide Hatice -Allah ondan razı olsun- ticaretle uğraşıyor ve parasını İslam’ın hizmetinde harcıyordu.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in vefatına kadar hayatındaki en iyi yardımcısıydı.

Seyyide Hatice öldüğünde, Allah’ın Resulü onun için üzüldü.

Sahabelerden İslam’a ilk giren kimdir?

Sahabelerin İslam'ı kabul eden ilk kişi
Sahabelerin İslam’ı kabul eden ilk kişi

Ali bin Ebi Talib, çocuklardan İslam’a geçen ilk sahabeydi

Müslümanlığı kabul eden çocuklardan ilki Seyyidüna Ali ibn Ebi Talib’dir (Allah ondan razı olsun).

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kuzenidir ve onun evinde yaşamış ve büyümüştür.

Hayatı boyunca Hz. Peygamber ile olan arkadaşlığından dolayı onun vasıflarını ve cömert ahlakını kazanmıştır.

Ayrıca Resulullah’ın kızı Seyyide Fatıma (Allah ondan razı olsun) ile evlendi.

Ghiras Al-Qayyim uygulaması, çocuklarınızı yetiştirmede sizin için en iyi yardımcıdır, uygulamayı şuradan indirin: (buradan)

Burada sonuca varıyoruz ve sizinle birlikte Sahabelerin ilkini tanıdık, ister erkek ister kadın ve erkek olsun, sadece bunlar değil, Resulullah’ı satın alan yüzlerce sahabe var, Allah onu kutsasın ve ona esenlik versin ve İslam ve Müslümanlar için bir varlıktı, en önemlisi İslam’ı seçen ve Resulullah’ın iki kızıyla evlenen Zilnuray Seyyidna Osman bin Affan, Allah onu kutsasın ve ona esenlik versin.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top