غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

İslam’da çocukların nasıl yetiştirileceği

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

İslam’da çocukların nasıl yetiştirileceği

Screenshot 2023-05-27 075938
أدب رسول الله

İslam’da çocukların yetiştirilmesi, uygun nesillerin hazırlanması açısından önemli bir nokta olduğu için İslam dini tarafından vurgulanmaktadır.

İslam, çocukların eğitiminde en ince detaylara kadar önem verir çünkü çocuk, toplumun temeli ve en önemli sorumluluktur ve insanların Kıyamet Günü sorgulanacakları en önemli sorumluluklardan biridir.

Çocuk yetiştirme, ebeveynin büyük sevap ve ödülleri uzatmasıdır. Yetiştirilen iyi bir çocuk, insanın amel defterindeki sevapların artışının devamını garanti eder.

Bu nedenle, her ebeveynin İslam’da çocuk yetiştirme için temel noktalara hakim olması gerekir, böylece doğru ölçütlere ve doğru referanslara sahip olur ve eylemlerini ve söylemlerini buna göre değerlendirir.

İslam’da çocuk yetiştirme sanatı

Çocuğun onurlandırılması
İslami çocuk kişiliğinin oluşturulması
Çocuğun ahlakının oluşturulması
Çocuğun duygusal ve zihinsel olarak ilgilenilmesi
Çocuğun inancının oluşturulması
Ebeveynlere karşı saygılı olma konusunda çocuğun yetiştirilmesi
Çocuğun disiplininde kullanılan yöntemler
Çocuğa eğitim verme
Çocuğun fiziksel sağlığı
Çocuğa ibadetlerin öğretimi ve eğitimi

İslam’ın çocuk yetiştirme konusunda diğer detaylara da önem verdiği kesin, ancak burada genel bir şekilde İslam’da çocuk yetiştirme konusunu anlatmaya çalışacağız, inşallah. Bu sayede her ebeveynin İslam’da çocuk yetiştirme konusunu doğru bir şekilde anlamasına yardımcı olabiliriz.

Çocuğun onurlandırılması (Çocukların saygı görmesi)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocukları onurlandırmak için, çocuklara yabancı ya da kötü bir isim yerine güzel bir isim seçilmesini tavsiye etmiştir. Ahmed İbni Hanbel ve diğer hadis kitaplarında şöyle rivayet edilmiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocuklara peygamberlerin isimlerini verin. Allah’ın en sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır. En doğru isimler Haris ve Hammam’dır. En çirkinleri Harb ve Mura’dır.”

Ayrıca, çocuğun doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve davranışlarına uygun şekilde muamele görmesi için, İslam, çocuğun annesinin seçilmesini tavsiye etmektedir.

İslam ayrıca, çocuğun aşağılanması, yüzüne vurma, hakaret etme veya kötü niteliklerle tanımlama gibi davranışlardan kaçınmayı öğütlemektedir. Bunun yerine, çocuğa doğru davranışlar öğretilmeli ve doğru davranışları öğrenmek için eğitilmelidir.

Bu nedenle, çocuklarımıza zorbalık ve kötü muamele probleminin etkileri hakkında konuştuğumuzda, onları onurlandırma konusuna odaklanmamız gerektiği önemlidir.

İslami çocuk kişiliğinin oluşturulması

İslam’da çocuk kişiliği, dört temel eksen üzerinden oluşturulur:

  • Beden: İslam
  • Akıl: İslam
  • Ruh: İslam
  • Nefes: İslam

Hepsi büyük bir alanı kapsayan ve detayları içeren konular ancak burada bazı genel noktalardan bahsedeceğiz

Bedensel Alan:

İslam, çocukların sağlığına önem vererek, emzirmenin yasaklanması ve annelerin çocuklarını tam iki yıl emzirmeleri gerektiği konusunda emir vermiştir. Modern bilim, doğal emzirmenin çocukların psikolojik sağlığı ve fiziksel sağlığı üzerindeki önemini kanıtlamıştır.

Akıl Alanı:

İslam, çocukların zihinsel becerilerini geliştirmeleri ve hayatlarına ilişkin bilgiler edinmeleri için erken yaşlardan itibaren eğitilmeleri gerektiğini vurgular. Bu, akademik eğitimin yanı sıra dini ve pratik yaşam becerilerini de içerir.

Çocuklara peygamberlerin ve sahabenin hikayelerini anlatmak, çocukların doğru bir şekilde eğitilmesine ve yetiştirilmesine yardımcı olur. Kur’an’daki birçok hikaye, çocuklara doğru davranışları öğrenmek için örnekler sunar.

Önemli noktalardan biri, çocukla konuşmanın onun zihinsel seviyesine uygun olması ve konuşmanın sakin ve dengeli bir şekilde yapılmasıdır.

Nefes Alanı:

Kur’an ayetleri, insanların kendilerini anlamalarının ve Allah’ın kompleks ruh yapısıyla yarattığı önemini vurgular. İnsan, Allah’ı bilmeden önce kendisini tanımalıdır çünkü insan ruhu Allah’ın ruhundan üflenen bir nefestir.

Çocuğun duygularını, değerlerini, düşüncelerini ve diğer girdilerini tanımasını sağlamak, çocuğun doğru bir şekilde yetişmesi için önemlidir.

Çocuk, farklı durumlarda hislerini ve kendisiyle nasıl başa çıkacağını öğrenmek için eğitilmelidir. Peygamber’in “asla öfkelenme” tavsiyesi, çocukların duygusal gelişimini yönetmelerine yardımcı olabilir.

İnsanın kendisini tanıma konusunda yardımcı olan psikolojinin özellikle ruh sağlığına odaklanan bölümü vardır.

Ruh Alanı:

Ruhunu beslemeyen insan, hayatın amacını bilmez ve mutsuz bir yaşam sürer. Ruhun en iyi besin kaynağı, yaratıcısıdır. Bu nedenle, çocukların Allah’ı sevmesi ve Allah’a yakınlaştıran ibadet ve itaatlerde bulunmaları konusunda eğitilmeleri gerekir.

Çocukların Allah ve peygamberleri hakkında hikayeler dinlemesi, bu eğitimin erken yaşlarda başlaması için bir yol olabilir.

Çocuklar doğumdan itibaren ibadetlerle tanıştırılmalıdır. Kuran dinletilerek, çocukların ibadet sırasında öpülmeleri ve öfkelendiğinde cezalandırılmamaları, çocukların ibadetin huzurlu, sevgi dolu ve mutlu bir süreç olduğuna bağlamalarına yardımcı olabilir.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top