غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Nasıl iyi bir aile olunur

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Nasıl iyi bir aile olunur

Screenshot 2023-05-27 075938
كيف تكون الأسرة صالحة

Bu, ortaya çıkan bir sorudur ve onu cevaplamak için aşağıdaki ipuçları izlenir :

 1. İyi eş seçimi: Eğer eşiniz uygun değilse, evdeki sorunları çözmek ve evinizi Allah’ın anısına uygun bir yer haline getirmek ve aile üyelerinin İslami eğitimine önem vermek için çaba göstermelisiniz.
 2. Aile konuları hakkında tartışma toplantılarına katılım fırsatı sağlamak, aile içi çatışmaları çocuklarınızın önünde sergilememek, dini inançlarına uymayan kişileri eve sokmamak, evdeki sırları saklamak, aile üyeleriyle birbirini anlamak için mizah ve dikkatli gözlem.
 3. Ahlaki ve iyi örneklerin öğretilmesine odaklanmak, çocuklarınıza iyi bir model olmak, karşılıklı saygı, farklılıklara tolerans, aile içindeki kötü alışkanlıkları engellemek ve çocukların psikolojisini anlamak için onlara güven vermek.
 4. Çocukları ev işlerine, sosyal sorumluluk projelerine ve yararlı işlere dahil etmek, uyku ve çalışma saatlerine dikkat etmek, aile üyelerinin durumuna dikkat etmek, kadının işiyle ilgilenmek.
 5. Çocukları sürekli desteklemek, övgü ve ödüller vermek, iyi davranışlar sergiledikleri takdirde.
 6. Çocukların kişisel tercihlerine saygı göstermek, uygun olmayan şeyler dışında kıyafet seçimi ve hobilerine izin vermek.
 7. Çocuklarınız başarısız olduğunda veya yanlış yaparsa, onlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmak, hataları düzeltmek için akıllıca tavsiyelerde bulunmak ve onları cesaretlendirmek.
 8. Çocukların sevgi ve güven ihtiyacını karşılamak, onlara sorma ve sorularını yanıtlama fırsatı vermek, evde düzeni sağlamak, çocukların oyun oynaması için zaman ayırmak.
 9. Öğretmenin öğrencinin velisiyle iletişim kurması, çocukların eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.
 10. Rahatlığı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, ailenin sağlığına ve güvenliğine dikkat etmek, komşuları ve akrabaları uygun şekilde seçmek, evde sigara içmemek.
 11. Belirli bir zaman aralığı belirleyerek televizyon ve bilgisayar kullanımına sınırlama getirmek, kadınların kocası yokken evlerine giren yabancıları dışarıda tutmak.
 12. Ev işlerine yardımcı olmak, çocuklar arasındaki farklılıkları kabul etmek, çocuklarınıza hayatta başarılı olabilecekleri hedefler belirlemek.

Aile içinde demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu bir ortam yaratmak, aile üyelerinin kendilerini ifade etmeleri, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını korkmadan ve tereddüt etmeden dile getirmeleri için önemlidir

Neden çocuklarımızın dilini önemsemeliyiz

Dil, sosyal hayatın temelidir ve en önemli gereksinimlerinden biridir çünkü insanlar arasındaki iletişim aracıdır ve insanın ihtiyaçlarını, isteklerini, duygularını ve hislerini ifade etme ve yaşamını yönetme aracıdır. Ayrıca, diğer insanlarla anlaşmak, fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmak, inançlarını öğrenmek ve onlardan etkilenme yollarını bulmak, ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak için bir araçtır.

Bu nedenle, dil, insanın grubundaki diğer bireyler arasında koruma ve bakım sağlamak için önemli bir faktördür. Dil, insanın isteklerini ve gereksinimlerini karşılamak için önemli bir araçtır ve onun gelişimine ve büyümesine yardımcı olur. Dil, insanın fikirlerini ve deneyimlerini geliştirmesine yardımcı olur ve onu verimli, yaratıcı ve kültürlü bir yaşam sürdürmeye hazırlar. Bu sayede, insanlar diğerleriyle karışabilir ve toplumun diğer bireyleriyle ilişkilerini güçlendirebilirler.

Eğitimciler, insanın diğerleriyle karışmasının farklı deneyimler kazanmasına yardımcı olabileceğini ve becerilerini geliştirebileceğini belirtirler. Bu deneyimleri ve becerileri kazanmak, insanın dilini geliştirmesi ve diğerleriyle olan ilişkilerini artırmasıyla mümkündür.

Dilin bu önemi nedeniyle, okul öncesi dönemde çocuğun dilinin gelişmesi, onun yaşamını en iyi şekilde yönetmesine yardımcı olur. Dil, çocuğun dünyasını tüm boyutları ve yönleriyle oluşturmasına yardımcı olur ve onun çevresindeki şeyleri tanımasına izin verir. Dil, çocuğun düşünceleri, zekası ve yeteneklerinin gelişiminde de önemlidir. Bu nedenle, dildeki herhangi bir gecikme, çocuğun düşünme ve algılama seviyesini doğrudan etkiler.

Dil, çocuğun yaşadığı çevreyi değil sadece kontrol etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda motivasyonlarını, yönelimlerini ve ihtiyaçlarını da kontrol etmesine yardımcı olur. Çocuk, dilin temel unsurlarına sahip olup kontrol altında tutarsa, motivasyonlarını, yönelimlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilir. Bu dönemde dil, düşünme ve ifade etme arasında bağlantılar oluşturur. Çocuğun başkalarının konuşmalarını dinlemesi düşünmeye yol açar, düşünme ifade etmeyle sonuçlanır ve ifade genellikle dil yoluyla gerçekleşir. Çocuğun diğerleriyle iletişim kurması, kendi dilinden sosyal dile geçiş yapmasına yardımcı olur. Bu, çocuğun deneyimleri ve okul öncesi dönemdeki fırsatlarına bağlıdır. Dil, özellikle ulusal dil ve içerdiği çeşitli değerler ve kavramlar açısından, anaokulu tarafından zenginleştirilmeye çalışılan beceriler arasında önemli bir yer tutar. Anaokulu çağındaki çocuğun zengin ulusal dil bilgisi, değerleri ve yönelimleri gibi unsurları benimsemesi, farklı yönelimlere ve çelişkili kavramlara sahip yabancı dillerle yaşama tehlikesinden korur.

Dil, çocuk için birkaç işlevi yerine getirir. Sosyal işlevi vardır, çünkü dil iletişim ve anlayış aracıdır. Zihinsel işlevi vardır, çünkü dil kavramları ve yönelimleri oluşturmada bir araçtır. Dilin psikolojik işlevi de vardır, çünkü dil kendini ifade etme ve duygusal ifade aracıdır. Dil ayrıca estetik bir işleve sahiptir, çünkü dil duyusal ve estetik tadı ifade etmek için bir araçtır. Okul öncesi dönemde dil kazanımı, çocuğun diğerleriyle iletişim kurma, entegrasyon ve uyum sağlama yeteneğini artırır

Bu nedenle, okul öncesi dönem insanın hayatındaki en önemli dönemlerden biridir, çünkü çocuk bu dönemde gelişebilir, değişebilir ve şekillenebilir. Bu dönemde çocuğun kişiliği oluşur, yönelimleri güçlenir, motivasyonları artar ve ihtiyaçları karşılanır. Eğer çocuğun dilinde, kelime dağarcığı, yapıları ve kuralları çoğunlukla onunla temas halinde olan insanlardan etkilenirse, bu dönemde çocuk çoğu zaman yabancı, dublajlı çizgi filmler ve diziler izler. Kahramanlarına hayran olan çocuk, onların davranışlarını, jestlerini ve dilini taklit etmek için müthiş bir hız ve beceriyle, tekrarlayarak cümleleri ve kelimeleri tekrar eder. Bu filmlerdeki karakterlerin gösterdiği davranışları sevdiği için, çocuğun dili, milli dili dışında farklı bir dil etkisi altında kalır. Bu durum, çocuğun kültürü ve milli diliyle farklı bir dil ve kültürden etkilenmesine neden olur. Bu durum, çocuğun ahlaki değerlerine ve yönelimlerine de etki eder. Sorun daha da karmaşık hale gelir çünkü Arap yapımı çizgi filmler ve diziler, yabancı yapım kadar çocukları cezbetmez ve onların heyecan, eğlence ve keyif ihtiyaçlarını karşılamaz. Bu nedenle, okul öncesi dönemdeki çocuklar, genellikle milli dillerinden farklı kelimeler ve kültürel öğeler içeren dil etkisi altında büyürler. Çocukların, özellikle okul öncesi dönemde, izledikleri programlar sırasında yönlendirilmeden izlenmeleri, tüm bir neslin dil ve kültürel yönlendirmesiz büyümesine neden olur. Anne, çocuğunun yetiştirilmesiyle ilgilenmediğinde, onu kreşe gönderdiğinde, öğretmen çocuğun koruyucusu ve bakıcısı olur ve çocuğa farklı beceriler, özellikle dil becerileri kazandırır. Bu dönemde, çocuğun tekrar etme ve eş anlamlı ve zıt kelimeler türetme becerisi, milli diliyle ilgili kültürel öğelerle iletişimin kalitesini artırmak için kullanılabilir. Dil, milletin değerleri, kültürü, kalkınması ve ilerlemesi için bir anahtar ve bir semboldür

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top