غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Çocuk haklarini koruma

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Çocuk haklarini koruma

Screenshot 2023-05-27 075938
حفظ حقوق الأطفال

Allah tarafından yaratılış ve ahlak bakımından tamamlanan Peygamber, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, çocuklarla olan muhteşem ahlakı, onlara gösterdiği ilgi ve korumasıyla bilinir. Bu noktaları şu şekilde özetleyebiliriz:

İlk olarak, Peygamber’in çocuklarla olan büyük ahlakı, onlara selam vermesi ve onlarla şaka yapmasıdır. Anas’ın kardeşi olan ve Abu Umair denilen bir çocukla şaka yaparken, kuş uçup gitmişti ve Peygamber onu üzgün bulduğunda, ona şöyle dedi: “Ey Abu Umair, küçük kuş ne yaptı?” şeklinde şakalaştı

Ayrıca Peygamber’in çocuklar için dua etmesi, başlarına ve yanaklarına dokunması, onlara şefkat gösterdiğini gösterir.

İkincisi, onlara inancı öğretmek ve onu kalplerine ve eylemlerine yerleştirmek için çaba göstermek ve Allah’ın dinini korumalarını sağlamak için çaba göstermek.

İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi: “Ey genç, Allah’ı koru, O da seni korur. Allah’ın korumasını istersen, O’ndan yardım iste. Bir şey istersen, Allah’tan iste.”

Üçüncüsü, onları yüce ahlak ve erdemli davranışlara teşvik etmek: örneğin, yemek yerken birine “Ey genç, Allah’ın adını an ve sağ elinle ye, önündeki yemeğe yaklaşma” demekle onlara öğrettiği şey gibi.

Dördüncüsü, onlara saygı göstermek ve haklarını korumak: örneğin, bir içecek getirildiğinde, Peygamber sağ tarafındaki genç ve sol tarafındaki yaşlılarla birlikte içtikten sonra, çocuğa şöyle dedi: “İzin verir misin, onlara da içecek vermem için?”

Bu izin isteği, saygı, alçakgönüllülük ve hakların korunmasına işaret eden bir örnektir. Bu iyi ahlak ve iyi davranışlarla, Peygamber’in rehberliğine bağlı kalan bir nesil ortaya çıkar ve dinini korur ve İslam’ını sever. Peygamber, büyük bir okuldur. Çocuklarla ilgili olarak O’nun sünneti ve rehberliğini takip etsek, bu konuda söylenecek ve yapılacak çok şey olurdu. Ancak, boyundurukta olduğu gibi, boyun etrafındaki şey yeterli olabilir.

Liderlik nesli

Peygamberimiz Muhammed, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, çocuklarla nazik bir şekilde ilişkilenirken, onların ruhlarına ve benliklerine saygı gösterme konusunda titizlik gösterdi ve en iyi kavramları en basit ve en doğru yollarla iletmeye çalıştı. Çocukları cezalandırmadı ve onlara yumuşak davrandı. Abdullah bin Amr, Peygamberimizle yaşadığı bir olayı şöyle anlatır: “Annem beni ve Peygamberi evimize çağırdı. Annem bana bir şey vereceğini söyledi. Peygamberimiz bana ne vermek istediğini sordu. Annem “Ona bir hurma vermek istiyorum” dedi. Peygamberimiz ona şöyle dedi: “Eğer ona hiçbir şey vermeseydin, yalan söylediğinizi yazacaktım.”

Peygamberimiz, bir çocuğa yalan söylememesi veya duygularını küçümsememesi konusunda uyarır. Eğer bir şey vereceğini söyleyip de vermezse, çocuğun hislerini incitmiş olur.

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, sokaklarda bile çocuklarla şakalaşırken görülürdü. Yalaa bin Mura şöyle anlatır: “Bir gün Peygamberimizle yemek yemeye çıktım. Yolda Hüseyin bin Ali oynuyordu. Peygamberimiz hızla önlerinden koştu ve ellerini uzatarak onu yakalamaya çalıştı. Hüseyin kaçmaya başladı ama Peygamberimiz onu takip ederek onunla şakalaştı. Ayrıca, Usame bin Zeyd ve Hasan bin Ali’yi kucağına alır, her biri için bir yana oturtur ve onları kucaklayarak “Allah’ım, onlara merhamet et, çünkü ben de onlara merhamet ediyorum” derdi.

Hatta namaz anlarında bile Peygamberimiz, torunu Zeynab’ın kızı Fatıma’nın önüne geldiğinde onu namazı sırasında kucaklayarak tutardı. Rükuda ise onu yere bırakır, kalktığında ise tekrar kucaklardı.

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, çocuklarda düzeltme ve düzenleme gerektiren davranışlar gördüğünde, onlarla nazik bir şekilde ilgilenir ve onları bağırmadan veya azarlamadan yönlendirir. Ömer bin Ebi Salame şöyle anlatır: “Ben çocukken, Peygamberimizin huzurundaydım. Ellerim tabağın içinde dolaşıyordu ve Peygamberimiz, nasıl yemek yemem gerektiğini nazikçe öğretti. Bana dedi ki: ‘Ey çocuk, Allah’ın adını an ve sağ elinle ye, önündekilerden ye.’ “

Bu eğitim, krizlerle başa çıkabilen, savaşları yönetebilen ve zaferler elde edebilen bir liderlik neslinin ortaya çıkmasına sebep oldu

Ebeveynler için bir örnek

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, toplumda çocuklara değer verilmeyen bir dönemde, çocuklara büyük önem verdi ve bir çocuk yanında oturduğunda, diğer insanlardan daha öncelikli muamele görmelerini sağladı. Sühayl bin Sa’d es-Sa’di şöyle anlatır: “Peygamberimiz, bir içecek getirdi ve içti. Sağındaki bir çocuk ve solundaki yaşlılar vardı. Çocuğa dedi ki: ‘Bu insanlara içecek verebilir miyim?’ Çocuk cevap verdi: ‘Hayır, Allah aşkına, senden aldığım payı hiç kimseye vermem’.”

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, hem çocuk haklarına saygı gösterdi hem de büyüklerin haklarını korudu. Çocuğun hakkını korudu ve onun iznini aldı, aynı zamanda büyüklerin haklarını korudu ve çocuğa onların önemini hatırlattı. Çocuk ısrar ettiğinde, Peygamberimiz onu azarlamadı veya cezalandırmadı, aksine ona hakkını verdi.

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, erkeklik ve şeref kavramlarının anlamlarını çocuklara küçük yaşta öğretmek için davranışlarıyla ve öğretileriyle çaba gösterirdi. Bu anlamları, dağınık ve farklı durumlarda çocuklara aşamalı olarak verirdi. Örneğin, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer gibi gençlerle birlikte oturur ve onların öğrenmeleri ve olgunlaşmaları için onlara öğüt verirdi. Abdullah bin Ömer şöyle anlatır: “Peygamberimizle birlikteydik ve bir hurma palmiyesi getirildi. Peygamberimiz dedi ki: ‘Müslümanın benzeri gibi bir ağaç var, o da hurma ağacıdır.’ Ben de ‘belki hurma ağacıdır’ diye düşündüm, ama en genç olan ben olduğum için suskun kaldım. Peygamberimiz dedi ki: ‘Evet, hurma ağacıdır’.”

Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, Abdullah bin Abbas gibi küçük bir çocuğu, atının arkasında oturarak basit ve anlaşılır kelimelerle büyük anlamları öğretirdi. Abdullah bin Abbas’a şöyle dedi: “Ey çocuk, Allah’ı koru, o da seni korur.” ve daha sonra uzun bir hadisi basit kelimelerle anlatarak ona öğüt verdi.

Bu eğitimin etkisi büyük oldu ve bu neslin dünya liderliğini üstlenmesine ve Allah’ın zafer ve güç verdiği bir nesil olmasına sebep oldu.

Ancak bazı insanların çocuklarla ilgili davranışları, onlara sert ve zorlu bir şekilde muamele etmeleri, odada gürültü veya rahatsızlık çıkarmalarından korkarak onları azarlamaları veya hatta bazen korkutmaları doğru değildir. Eğer çocuklar biraz gürültü çıkarırlarsa, belki bazıları için hoş bir ses olabilir ve onları dinlemek isteyebilirler. Peygamberimiz, Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun, çocuklarla olan davranışı, merhamet, şefkat ve yumuşaklıkla dolu bir örneklikti. O, tüm çıkarları göz önünde bulundurarak, çocukların eğitiminde mükemmel bir örnek ve rehberdi. Dolayısıyla, tüm eğitimcilerin, nesillerinin yetiştirilmesinde Peygamberimiz’in örnek davranışını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Allah yolunda başarılar dilerim.

Ebeveynlerin çocuklarına özgüven verme arzusuyla birlikte kendi görüşlerini takip etme ısrarı arasında bir çelişki ortaya çıkabilir

Ebeveynler, çocuklarının kişiliklerini oluşturmada bazen söylediklerinin aksine davranırlar: Çocukların bağımsızlığını güçlendirmeye çalışırken, onların sözlerinin de duyulması gerektiğini unuturlar

Çocuklarımızın kendine güveniyle birlikte bağımsız bir kişilikleri olması, hepimizin arzuladığı ve sürekli tekrarladığı bir şeydir. Ancak çoğu kez, onların bu durumu güçlendirmeyen davranışlar sergiler ve aynı zamanda kendi kişiliklerinde bağımsızlık ve özgüven oluşturulmasını engelleyebiliriz.

Belki de ebeveynler, çocuklarının yetiştiği ortamın temel unsuru olup, onların eğitimi ve onlarla olan ilişkileri, çocukların gelişiminde büyük bir rol oynar. Bazı durumlarda, otoriter bir yaklaşım benimseyerek, sertlik ve katılığı takip etmenin doğru yol olduğunu düşünerek kendi görüşlerimizi çocuklarımıza dayatma eğiliminde olabiliriz ve bunun sonucunda, çocukların zayıf ve tutarsız bir kişilik geliştirmesine neden olabiliriz. Bu nedenle, sözümüzün dinlenmesi gerektiği gibi, aynı zamanda çocuklarımızın güçlü ve sağlam bir kişilik geliştirmeleri için doğru bir eğitim ve ilişki kurmamız gerektiğini de bilmeliyiz

Bugün birçok ebeveyn, çocuklarıyla otoriter bir yaklaşım benimsemese de, bu, çocuklarının sürekli olarak gözlenmesi ve takip edilmesi gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Çünkü çocuğun yaptıklarını bilmek, yanlış davranışlarını düzeltmek veya alışkanlık haline gelmeden önce müdahale etmek için gereklidir.

Çocuklar doğru yönlendirme ve eğitim ihtiyacı duyarlar, ancak bu, sertlik ve katılık kullanılarak kişiliklerinin yok sayılması ve körü körüne itaat beklenmesi anlamına gelmez. Doğru yönlendirme, fikir alışverişi ve ikna yoluyla çocuklarla iletişim kurarak, uygun olmayan davranışlarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi vererek gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk dönemi, insanın en önemli büyüme aşamalarından biridir ve burada ebeveynlerin doğru eğitim yöntemlerini bilerek çocuğun kişiliğini şekillendirmesi önemlidir. Bu, çocuğun ergenlik dönemine tamamen hazırlanmasını sağlar, çünkü genellikle çocukluk dönemi ile davranış kalitesi, uygun davranışlar ve özgüven açısından sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Bu şekilde, ebeveynler çocuğun görüşlerini ifade etmesini, seçim yapmasını ve aynı zamanda disiplinli olmasını ve isteklerine karşı koyabilmesini öğrenerek, çocuğun kendine güvenli ve bağımsız bir birey olmasını sağlarlar.

Bu, aile ve okul arasında tamamlanmış bir halka ile gerçekleşir

Çocuklarda özgüvenin artması, demokrasiye saygı duyarak, geniş bir diyalog alanı sağlayarak ve teşvik yöntemlerini benimseyerek gerçekleştirilebilir

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top