غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Kuran’ı doğru okumayı nasıl öğrenebilirim

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Kuran’ı doğru okumayı nasıl öğrenebilirim

Screenshot 2023-05-27 075938
كيف تتعلم قراءة القرآن بطريقة صحيحة

Kur’an’ı doğru okuma yöntemini öğrenmenin önemi, Kur’an’ı doğru bir şekilde okumanın önemli konulardan biri olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra, Kur’an’ı doğru bir şekilde okumak, büyük bir ödül ve sevap kazandırır ve Müslümanları Kıyamet gününde şefaatçi yapar. Kur’an’ı doğru bir şekilde okumayı öğrenmek için birçok yöntem vardır ve bu makalede bunları öğreneceğiz

Kur’an’ı doğru okuma yöntemini nasıl öğrenebilirim

Kur’an’ı doğru okuma yöntemini öğrenmeye yardımcı olan birkaç yöntem şunlardır:

Erken kalkın, yani sabah namazından sonra, çünkü zihin bu saatte daha aktiftir.

Cüz Amma’daki kısa sureleri okumaya başlayın.

Her gün yeni bir tajwid hükmü öğrenin, ya Kur’an-ı Kerim hükümleri için özel bir kitaptan veya internet veya YouTube gibi kaynaklardan.

Tajwid hükümlerini yazdıktan sonra, Mushaf’ınızı açın ve herhangi bir ayeti okuma ve içindeki hükümleri çıkarma çabası gösterin, ardından bunları özel defterinize yazın.

Renkli harflere sahip bir Mushaf kullanın ve her gün hükümleri gözden geçirin.

Sesli bir şekilde ayetleri okuyun, böylece sesinizi güçlendirirsiniz ve harfleri doğru bir şekilde telaffuz edebilirsiniz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in tajwid okuması farzdır.

Her yeni hüküm öğrendiğinizde kendinizi ödüllendirin ve harflerin telaffuzunu daha iyi hale getirdiğinizde kendinizi ödüllendirin.

Kur’an’ı ezberleyen arkadaşlarınızdan birinin önünde okuyun ve tavsiyelerinden öğrenin.

Sesiyle Kur’an’ı süsleyin. Burada Berâ bin Âzib -Allah ondan razı olsun- Peygamber Efendimiz’den -Allah ona salât ve selâm olsun- şöyle naklediyor: “Kur’an’ı sesinizi güzelleştirerek süsleyin. Çünkü güzel ses, Kur’an’ı daha da güzelleştirir.”

Okumalarınızı kaydedin ve kendinizi değerlendirmek için dinleyin.

Benzer olanları tanıyın ve karşılaştırın. Bu, hafızada odaklanmanıza yardımcı olur.

Dr. Ali al-Rubaie’nin açıkladığı gibi, Kur’an’ı doğru bir şekilde okumayı öğrenin

Kur’an’ı doğru bir şekilde okumayı, harflerin çıkış noktalarını ve ayetleri yavaşça telaffuz etmekle öğrenebilirsiniz. Ayetlerin anlamlarını anlamak ve her harfin, çıkış özelliklerine ve tajwid hükümlerine uygun olarak doğru telaffuzunu vermek de önemlidir. Aşağıda, kolayca öğrenebileceğiniz en önemli tajwid hükümleri yer almaktadır:

Sükunlu Nun ve Tanvin Hükümleri

Sükunlu Nun ve Tanvin Hükümleri, aşağıdaki dört hükümden oluşur:

İzhar: Dilde ifade etme anlamına gelir. İzhar hükmü, tanvin veya sükunlu nunun, gam olmadan telaffuz edilmesi anlamına gelir. İzhar hükmü, sükunlu nun veya tanvin’in ardından şu harflerden biri gelirse (ha, hamza, ha, ayın, gayın, haa) wajib yani zorunludur.

İdğam: Dilde bir şeyi içeri alma anlamına gelir. İdğam hükmü, iki harfin birlikte, ikincisi şiddetli olarak telaffuz edilmesi anlamına gelir. Sükunlu nun veya tanvinin, takip eden harfle birleşerek ikinci harf shadda olarak okunmasıdır. İdğam hükmü, sükunlu nun veya tanvinin ardından, “yar’melun” kelimesinde olduğu gibi, belirli harflerden biri gelirse wajib yani zorunludur. İdğam iki türlüdür:

İdğam biğunne: Sükunlu nun veya tanvinin ardından, “yar’melun” kelimesinde olduğu gibi, “ğ” harfi olan bir harf gelirse, “ğ” harfi iki hareketle okunur.

İdğam bighayrı ğunne: Sükunlu nun veya tanvinin ardından, “yar’melun” kelimesinde olduğu gibi, “r” veya “l” harflerinden biri gelirse, sükunlu nun veya tanvin ile birlikte bu harf shadda olarak okunur.

İqlab: Dilimizde “değiştirme” anlamına gelir. İqlab hükmü, sükunlu nun veya tanvinin ardından “ba” harfi gelirse, sükunlu nun veya tanvin “mim” harfine dönüşür ve bu harf shadda olarak okunur. İqlab hükmü, sükunlu nun veya tanvinin ardından, “ba” harfi gelirse wajib yani zorunludur.

İkhlâb-ı hakikî: Dilde “örtme” anlamına gelir. İkhlâb-ı hakikî hükmü, tanvin veya sükunlu nunun, izhar ve idğam arasında, belirli harflerden biri gelirse, sükunlu nun veya tanvin, harekesiz olarak okunur ve bu harf shadda olarak okunmaz. İkhlâb hükmü, sükunlu nun veya tanvinin ardından, “ta”, “sa”, “da” veya “qa” gibi belirli harflerden biri gelirse wajib yani zorunludur. İkhlâb sıralaması, “ta”, “sa”, “da” gibi harfler için en yüksek, “qa” veya “ka” gibi harfler için en düşük, diğer harfler için orta seviyededir.

Med Hükümleri

Med Hükümleri, dilde “artırma” anlamına gelir ve iddia edilen, üç med harfinden bir harfle ses uzatmayı ifade eder. Bu harfler şunlardır: “vav” harfi ve öncesinde “damma” haraketi olan harfler, “elif” harfi ve öncesinde “fetha” haraketi olan harfler ve “ya” harfi ve öncesinde “kesra” haraketi olan harfler. Med, temel olarak iki kısma ayrılır: asıl med ve yan med

Sükunlu Mim hükümleri

Sükunlu Mim hükümleri, bağlantıda ve durakta sessiz kalan “mim” harfinin hükümleridir. Sükunlu Mim’in üç hükmü vardır ve şunlardır:

Şef’i İkfa: Sükunlu Mim’in hükmü, ardından “be” harfi gelen durumlarda Şef’i İkfa’dır. Bu durumda, “mim” harfi “be” harfi ile birleştirilir ve “ğunne” harfi ortaya çıkar. Örnek: “ya’tasim billah”.

İğam-ı Sugra: İki türü vardır:

“Mim” harfiyle aynı olan bir harfle birleşen İğam-ı Sugra, ardından “mim” harfi de geliyorsa zorunludur. Bu durumda, sükunlu mim hareketli “mim” harfine birleştirilir. Örnek: “ve lekum ma”.

“Mim” harfinden önce sessiz “nun” veya “tenvin” harfi geldiğinde olan İğam-ı Sugra. Bu durumda, “mim” harfi, özgün veya “tenvin” veya sessiz “nun” harfinin tersine geliyorsa, hareketli “mim” harfine birleştirilir. Örnek: “kitabin mubin”.

  • Şef’i İzhar: Şef’i İzhar, “mim” harfinin sesli bir şekilde telaffuz edilmesi anlamına gelir. Bu, “mim” harfinden sonra “be” ve “mim” harfi dışındaki herhangi bir harf geldiğinde zorunludur. Örnek: “am taquloon”.

Kuran’ı Kerim’in Adabı

Kuran’ı Kerim okuyanların yapmaları gereken bazı adablar vardır ve bunlar şunlardır:

Okuma niyetinin Allah’a yönelik olması.

Kuran’ın yüceliğini ve büyüklüğünü hatırlamak, okuma sırasında Allah’tan yardım dilemek ve O’na yönelik konuşmak.

Kuran’ı okumadan önce ağzınızı temizlemek.

Kuran’ı okumak için temiz bir yer seçmek.

Kuran’ı temiz bir şekilde ve abdestli olarak okumak tercih edilir. Ancak, abdestsiz olarak da okunabilir ve bu durumda Kuran, telefondan okunabilir.

Okuma sırasında Kıble tarafına yönelmek ve kalbin huzuru ile okumak.

Okumaya başlamadan önce “istiâze” ve “bismillah” demek.

Ayetleri tekrarlamak ve anlamak için tekrar etmek. Cennet ayetleri veya ceza ayetleri veya Allah övgüsü içeren ayetlerde Allah’ın sözlerini hissetmek.

Kuran’ı doğru bir şekilde öğrenmek ve onunla davranmak isteyenler, birçok fazilet elde edebilirler, bunlar şunlardır:

Kuran, sahibinin kıyamet gününde şefaatçisi olacaktır.

Kuran’ı öğrenmek ve öğretmek, büyük bir sevap getirir.

Kuran, kulun haramlardan ve günahlardan korunmasına yardımcı olur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle söylemiştir: “Kuran’ı öğrenen ve öğreteniniz en hayırlınızdır.”

Bugünkü konumuzda, Kuran’ı Kerim’i doğru bir şekilde öğrenmenin yolları ve Kuran’ı doğru bir şekilde okumanın adabı hakkında bilgi edindik.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top