غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

On günün erdemleri cümlesinin Türkçe çevirisi budur

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

On günün erdemleri cümlesinin Türkçe çevirisi budur

Screenshot 2023-05-27 075938

Şu anda mübarek günlerin gölgesindeyiz ve Zilhicce’nin On günün erdemleri cümlesinin Türkçe çevirisi budur. Bu günler, Allah’ın diğer tüm günlerden daha çok sevdiği ve övdüğü günlerdir. Her Müslüman, bu günleri Allah’a yakınlaşmak için fırsat bilmeli ve bu mübarek günlerde iyi işler yapmaktan kaçınmamalıdır çünkü bu günlerin değeri paha biçilemezdir.

İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.), şöyle buyurdu: “Allah’ın en sevdiği günlerden biri, Zilhicce’nin on günüdür ve bu günlerde yapılan iyi işler, diğer tüm günlerde yapılan iyi işlerden daha sevgilidir.” Sahabeler, “Allah yolunda cihad da mı?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle cevap verdi: “Allah yolunda cihad da, bu günlerde yapılan iyi işlerden daha sevgili değildir. Ancak kişi, kendisi ve malıyla Allah yolunda çıktı ve bundan bir şey dönmediyse, o zaman cihad da bu günlerde yapılan iyi işler kadar sevgili olur.”

Ayrıca Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Allah’ın katında, Zilhicce’nin on gününde yapılan herhangi bir iyi iş, daha saf ve daha büyük bir ödül getirmez.” Sahabeler, “Allah yolunda cihad da mı?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle cevap verdi: “Allah yolunda cihad da, sadece kişi kendisi ve malıyla çıktığında ve bundan bir şey dönmediğinde, bu günlerde yapılan iyi işler kadar sevgili olur”.

On günün erdemleri cümlesinin Türkçe çevirisi budur

Yüce Allah, Zilhicce’nin on gününe yemin eder, çünkü Allah ancak büyük bir iş için yemin eder. Allah şöyle buyurur: “Andolsun sabaha ve on geceye, (yemin ederim).” Burada kastedilen, Zilhicce’nin on günüdür.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şahit olduğu gibi, Zilhicce’nin on günü dünyadaki en büyük ve en önemli günlerden biridir.

Bu günlerde Allah’ın evine hacca gidenler için onurlu bir yer ve tüm insanlar için dünya genelinde onurlu bir zaman olması nedeniyle, iyi işler yapmaya davet edildi.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu mübarek günlerde tekbir, tehlil, hamd ve istiğfar yapmaya sık sık teşvik etti.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Allah katında, bu on gün içinde daha büyük ve daha sevgili hiçbir gün yoktur. Bu günlerde tehlil, tekbir ve hamd yapmaktan bol bol yapın.”

Ayrıca, Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arafat günü, şahit olunan en büyük ve önemli günlerden biridir. Arafat gününde tutulan oruç, günahları ve suçları iki yıl boyunca affeder.

Ayrıca, büyük kurban bayramı veya kurban günü, dünya genelinde hiçbir diğer günün bir araya getiremeyeceği işleri ve ibadetleri bir araya getirir ve önemli bir gündür.

Müslümanların Zilhicce’nin on gününde özen göstermeleri gereken işler

Bu günlerde Müslümanların özen göstermeleri gereken en büyük işlerden biri, Zilhicce’nin dokuz günü oruç tutmaktır. Oruç tutmanın bu günlerdeki fazileti büyüktür. Hadis-i kudside şöyle buyrulur: “Bütün ameller insan için olmak üzere, oruç bana aittir ve ben onunla ödüllendiririm.”

Hanıda’nın karısı Zeyneb’in aktardığına göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Zilhicce’nin dokuz günü oruç tutar, ayrıca Aşure günü, her ayın ilk Pazartesi ve Perşembe günleri üç gün oruç tutardı.

Her yerde tekbir, tehlil ve hamd söylemek ve camilerde, evlerde, meydanlarda, sokaklarda ve yollarda yüksek sesle söylemek gerekmektedir.

Hac ve umre farizasını yerine getirebilenlerin bu ibadeti yapması gerekmektedir.

Bütün iyi işlerde çoğalmak, namaz kılmak, anne babaya iyilik yapmak, akrabalara yardım etmek, sadaka vermek ve diğer iyi işleri yapmak gerekmektedir.

Kurban keserek Allah’a yakınlaşmak gerekmektedir.

Bütün günah ve kötülüklerden tövbe ederek, tekrar bu hatalara düşmemeye kararlı olmak gerekmektedir.

Sonuç olarak, bizlerle birlikte Zilhicce’nin on gününün faziletleri hakkında kısa bir şekilde bilgi edindik. Bu günler, dünyanın en iyi günlerinden ve Allah’ın en sevdiği günlerinden biridir, dolayısıyla akıllı her Müslüman’ın bu fırsatı kaçırmaması gerekir.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top