غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Ağacın Yasası Çocuk Yetiştirme İçin

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Ağacın Yasası Çocuk Yetiştirme İçin

Screenshot 2023-05-27 075938

Ağacın Yasası Çocuk Yetiştirme İçin çıkarılabilecek bir yasadır ve Adem ile Havva’nın ağaç hikayesine bakarak bu yasayı çıkarabiliriz. Bu hikaye Kuran-ı Kerim’in en uzun surelerinden biri olan Bakara Suresi’nde anlatılır ve büyük bir eğitimsel amaç ve anlam taşır. İnsanlık tarihinin en büyük hikayelerinden biri olan bu hikaye, ilk ailevi ve evlilik hikayesi, ilk günah, ilk af talebi ve ilk sosyal etkinlik olan çiftlerin birlikte katıldığı ilk etkinliktir. Ağacın Yasası, insan için ilk terbiye ve eğitim yasasıdır. Bu yasayı çocuklarımızı yetiştirmek için nasıl kullanabileceğimizi aşağıda öğreneceğiz.

Ağacın Yasası Çocuk Yetiştirme İçin

Ağacın Yasası’nın ne olduğu ve çocuk yetiştirme için nasıl faydalanabileceğimiz sorusuna cevap vermek için size uygulanabilir ve yararlı on eğitimsel fayda sunacağız. Bu faydalar şunları içerecektir:

Öncelikle: Açıklık ve Yönlendirme

Ağaç hikayesinde, Allah’ın emri açık ve netti.

Allah şöyle buyurdu: “Ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleşin ve istediğiniz yerde rızık olarak yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, çünkü o size zarar verecektir.”

Bu yüzden emir açıktı, bu ağaca yaklaşılmaması ve ondan yemek yenmemesi gerekiyordu.

İkinci olarak: Yasaklama Durumunda Alternatif Sunma

Allah, Âdem ve Havva’yı bu ağaçtan uzak tuttuğunda, cennette diğer alternatifleri sundu.

Allah şöyle buyurdu: “İstediğiniz her yerde cennetteki meyvelerden yiyebilirsiniz.”

Yani, cennette mevcut olan meyve ve ağaçlarla zevk alabilirlerdi, yasaklanan sadece bir şeydi ve alternatifler bolca vardı.

Üçüncü olarak: Hatalı Kişi ile Sakin Diyalog Kurma

Bu, şiddet veya öfke içermeyen sakin bir diyalogdur.

En büyük eğitim kurallarından biri, hatalı kişiyle hataları hakkında sakin bir diyalog kurmaktır.

Allah şöyle buyurdu: “Onları çağırdı: “Size o ağaçtan yememenizi söylememiş miydim ve şeytan size apaçık bir düşman değil mi?””

Dördüncü olarak: Hatalı Kişiye Özür Dileme Fırsatı Verme

Pozitif eğitimin hedeflerinden biri de, Ağaç Yasası’nda açıkça görülebilen, hatalı kişiye özür dileme fırsatı vermektedir.

Allah, Âdem ve Havva’ya yaptıkları hatalardan dolayı özür dileme fırsatı verdi.

Allah şöyle buyurdu: “İkisi birden, ‘Rabbimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, hüsrana uğrayanlardan oluruz’ dediler.

Beşinci olarak: Özür Dileyen Kişinin Dinlenmesi ve Özür Kabulü

Sadece özür dilemesine izin vermek yeterli değildir, aynı zamanda hatasını kabul ettiği takdirde özrünü kabul etmelisiniz.

Allah şöyle buyurdu: “Sonra Rabbinden kendisine sözler (ayetler) verildi, Allah’a tövbe etti ve tevbeleri kabul eden O’dur, merhamet edendir.”

Âdem hatasını kabul etti, şeytana suçu yüklemeyi reddetti ve tam sorumluluğu kabul etti, bu nedenle Allah özrünü kabul etti.

Allah şöyle buyurdu: “Sonra onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu doğru yola iletti.”

Altıncı olarak: Hatanın Nedenlerinin Bilinmesi

İnsanlar genellikle şeytanın vesvesesi veya ilahi emirleri unutmaları nedeniyle hata yaparlar.

Şeytan, Âdem ve Havva’yı sonsuz hayat ve ölümsüzlüğe teşvik etmek için bu ağaçtan yemeleri için onları kandırdı.

Allah şöyle buyurdu: “Şeytan ona vesvese vererek, ‘Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacını ve sonsuz bir saltanatı göstereyim mi?’ dedi.”

Bu nedenle, Âdem ve Havva ilahi emri unuttular ve şeytanın tuzaklarına düştüler.

Yedinci olarak: Disiplin

Hatalı kişinin özür dilemesi, hatasını kabul etmesi, özrünün kabul edilmesi ve nedenlerinin bilinmesinden sonra disiplin aşaması gelir.

Allah şöyle buyurdu: “Dedi ki, ‘Hepiniz oradan çıkın.'”

Sekizinci olarak: Gelecek Hakkında Konuşma

Hata yapmanın ve eğitim sürecinin sona ermesinin ardından, hatayı yapan kişiyle gelecek hakkında konuşmalı ve bazı konuları açıklamalıyız.

Allah, Âdem ve Havva’ya ibadet ve itaat hakkında konuştu ve şeytanın düşmanları olduğunu belirterek onlara uyarıda bulundu.

Allah şöyle buyurdu: “Sizden bir kısmınız, diğer bir kısmına düşman oldunuz. Eğer benden bir hidayet gelirse, o zaman kim benim hidayetime uyar, sapmaz ve hüsrana uğramaz.”

Ayrıca, onların dünya üzerindeki geleceklerine de işaret etti.

Allah şöyle buyurdu: “Ve dedik ki, ‘Birbirinizin düşmanısınız. Sizler için yeryüzünde bir barınak ve bir geçici zevk var.

Disiplin: Doktrinle başa çıkma becerisini öğrenmek

Hatalı kişilerin başına gelenlerden biri, şeytanın yalan propagandasını kullanmasıdır. Şeytan, Âdem ve Havva’yı şehvetlerine ve zihinlerine oynayarak kandırdı ve yaptıkları işin kötü sonuçlarını ancak daha sonra fark ettiler.

Onuncu olarak: Kendini Tanıma ve Tecrübelerden Yararlanma

Bu hikayeden çıkarılabilecek birçok ders vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Kendini tanıma: Âdem, nefsinin şehvetlere eğilimli olduğunu fark etti.

Ayrıca, her yaratığın iyi ve dürüst olmadığını da fark etti. Allah şöyle buyurdu: “Onlara, ‘Ben size gerçekten de nasihat edenlerdenim’ diye yemin etti.”

Şeytan, Âdem ve Havva’ya dürüst ve güvenilir bir danışman olduğunu iddia etti.

Tecrübelerden yararlanma: İnsanlar, hatalarından ders çıkararak tecrübelerinden yararlanabilirler. Âdem ve Havva, yaptıkları hatanın sonuçlarını acı bir şekilde öğrendiler ve bu tecrübelerini gelecekteki kararlarında kullanabilirlerdi.

Bu, çocuklarımızı sağlıklı, doğru ve karmaşık olmayan bir eğitimle Ağacın Yasası Çocuk Yetiştirme İçin yatırım yapabileceğimiz ağacın kuralıdır. Çocuğunuzun hatasını doğrulamadan, onunla tartışmadan ve konuşmadan cezalandırmayın ve davranışlarınızda ve cezanızda bilge olun, şiddet veya öfke kullanmayın.

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top