غرس القيم الدينية والتربوية وبناء الإنسان

[email protected]

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Çocuğun ahlakını inşa etmek

Screenshot 2023-05-27 075938

Blog

Screenshot 2023-05-27 075938

Çocuğun ahlakını inşa etmek

Screenshot 2023-05-27 075938
بناء أخلاق الطفل

Ahlak, insanın doğasının ve davranışının bir parçası olabilmesi için zaman, sabır ve büyük çaba gerektirir. Bu nedenle, İslam, bu konuda çocuğun yetiştirilmesine başlamayı teşvik eder çünkü büyüyünce alışkanlık kazanmaktan daha kolaydır ve bu ihmal, bireyin ve sonra ailenin bozulmasına ve sonuç olarak toplumun bozulmasına yol açar.

Yahya b. Sa’id’in babası Musa b. Amr b. Said b. al-‘As’ın babasından rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Bir babanın çocuğuna edepli davranması, çocuğu için en iyi olan şeydir.” (Tirmizi)

Yemek, uyku, yolculuk, çıkış ve izin alma gibi her durum ve davranış için birçok ahlak vardır ve çocuğa hepsini öğretmek gereklidir.

Kur’an, alimler, yaşlılar ve diğer insanlarla etkileşimde genel ahlak kurallarının öğretilmesi gereklidir.

Çocuğun duygusal ve psikolojik olarak ilgi görmesi de önemlidir

Peygamberimiz Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilişkisinde güzel bir örnektir.

Buhari’nin rivayetine göre, Peygamberimiz beni oturtup Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i kucağına alırdı ve “Allah’ım, onları seviyorum, sen de sev onları” derdi.

Müslim’in rivayetine göre, Anas şöyle dedi: “Allah’ın elçisi, hiç kimseyi çocuklarla ilgili olarak daha merhametli görmedim.” (Müslim)

Abu Hurayra’nın rivayetine göre, Ukayl b. Habib Peygamberimizi Hasan’ı öperken gördü ve “Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim” dedi. Peygamberimiz şöyle cevap verdi: “Merhamet etmeyen merhamet göremez.” (Buhari)

Peygamberimiz’in ölen kuşuyla ilgili hikayesi de, onun duygularına önem verdiğini ve onu teselli ettiğini gösterir.

Bu nedenle, İslam, sağlıklı bir zihin ve ruh için çocuğun psikolojik sağlığına önem verir, çünkü bu, sağlıklı bir insanın gelişiminde temel bir unsurudur.

Çocuğun inanç sistemi

İnsanlar, çocuklarına inanç temellerini öğretmedikleri için hesap verebilirler çünkü bu, insanın kaderiyle bağlantılıdır. Bu temeller, insanların bu dünyada ve ahirette cennet veya cehennem, kazanç veya kayıp arasındaki farkı belirleyen temel unsurlardır.

Çocuğun inancını oluşturmak, aşağıdaki yollarla yapılabilir

  • Çocuğa tevhid kelimesini küçük yaşta öğretmek.
  • Allah’ı, peygamberi, peygamberleri ve sahabeyi sevmesini sağlamak.
  • Dininin sevgisini aşılamak için çocuğa hikayeler anlatmak.
  • Çocuklara küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim öğretmek.
  • Çocuğa Kur’an anlamlarını anlamasını sağlamak.
  • Çocuğu ibadetlere alıştırmak ve eğitmek.
  • Çocuğu camiye götürmek.
  • Çocuğu ilim meclislerine götürmek.

Çocuğun anne-babasına itaat etmeyi öğretmek

Anne-baba itaatı doğal bir davranış değil, öğrenilen bir davranıştır ve çocuklar bu davranışı öğrenmek için eğitilmelidirler

Başlangıçta, anne-babalar çocuklarına yukarıdaki yöntemlerle itaat etmeyi öğretirler ve daha sonra çocuklardan anne-babalarına itaat etmeleri beklenir

Ne yazık ki, bu sorumluluk aynı zamanda eğitmenin de üzerindedir ve çocuğunun anne-baba itaatının sevabını ve ödülünü bilmesi gerekir

Anne-baba isyanına karşı ceza

Küçükken çocuğuna yardım etmesini öğretmek.
Bir ebeveynde bir hatası olduğunda çocuğu uyarın.
Eğitmenin çocuğuna iyi davranış örnekleri göstererek kendisi de onun için iyi bir örnek olması.

Çocuğun disiplinini sağlama yöntemleri

Çocukların davranışlarıyla başa çıkmanın pek çok yolu vardır ve doğru ve yanlış olanları ayırt etmek için, peygamberin çocuklar ve sahabelerle disiplin sağlamak için kullandığı farklı yöntemleri bilmemiz gerekir.

Çocuklar özellikle erken yaşlarda birçok davranış sorunuyla karşılaşırlar, bu nedenle eğitmenin çocuğu doğru şekilde yetiştirmek için birçok araç ve yönteme sahip olması gerekir

İyi örnek olma

Ebu Hureyre’den, Peygamber’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir çocuğa ‘Gel buraya’ diyen ve sonra ona hiçbir şey vermemesi yalan söylemiştir.”

Bu, en basit davranışlarda bile çocuk için iyi bir örnek olmanın önemini vurgulayan en büyük dersdir

Eğer bir eğitmen çocuklarını doğru şekilde yetiştirmek istiyorsa, önce kendisini onlarla birlikte yetiştirmesi gerekir çünkü bu, ona zaman ve çaba açısından birçok kolaylık sağlayacaktır

Yönlendirmeler için uygun zamanı seçmek

Peygamber Efendimiz, yönlendirmeler için uygun zamanı ve yeri seçerdi

Peygamber Efendimiz, öğüt vermek için uygun zamanı ve yeri seçerdi, örneğin İbn Abbas’ın rivayet ettiği ve Tirmizi tarafından kaydedilen bir hadiste olduğu gibi yolculuk veya gezi sırasında öğüt verirdi

Ve yemek zamanı gibi, “Ey oğlan, Allah’ın adını söyle.” gibi hadislerde olduğu gibi

Ebeveynlerin, çocuğu yönlendirmek için uygun zamanları duruma göre seçmeleri gerekir. Örneğin, çocuğunuz yalan söyleme sorunu yaşıyorsa ve bir misafiriniz varsa ve çocuk size yalan söylerse, çocukla konuşmayın veya misafirin önünde onu yönlendirmeyin, tamamen durumu görmezden gelin ve sonra çocukla yalnız kaldığınızda konuşun

Çocuklar arasında adalet ve eşitlik

Çocuklar arasında adaletsizlik ve eşitsizlik büyük bir fitne kaynağıdır, akrabalığı koparıp kardeşler arasında nefret ve öfke oluşturur, bu nedenle çocuklarınızla ilgili işlemlerde dikkatli olmanız gerekir.

Bu nedenle, Peygamber Efendimiz adalet ve eşitlik konusunda şu hadisiyle emretti

Yahya bin Yahya bize şöyle anlattı: Malik’ten İbn Şihab üzerine, Hamid bin Abdurrahman ve Muhammed bin Numan bin Bişr’den naklen anlatan En-Nu’man bin Bişr şöyle dedi: “Babam beni yanına getirip Peygamber’e götürdü ve şöyle dedi: ‘Benim sahip olduğum bir oğlum vardı ama onu serbest bıraktım.’ Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle sordu: ‘Senin çocuğunun işini böylece serbest mi bıraktın?’ Babam ‘Hayır’ cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘O zaman onu geri al’ dedi.”

Küçük kardeşler arasındaki çoğu anlaşmazlıkta, bir kardeşin haksızlık hissi veya annenin diğer kardeşinin yanında durmasının sebep olduğunu bulacaksınız. Bu nedenle, her eğitmenin, kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları doğru şekilde çözmeyi öğrenmesi gerekmektedir, böylece ileride birbirleriyle ilişkilerinde sorunlar yaratmazlar

Çocuğa haklarını vermek

Peygamber Efendimiz, çocuğa saygı göstermemizi ve haklarını vermemizi teşvik eder ve hatta çocuktan gelen bir gerçeği kabul etmemiz gerektiğini söyler, çünkü bu, çocuğa hayatı ve gerçekleri sevmesi için olumlu bir his verir

Sahih Bukhari’de yer alan bir hadise göre, Sahil bin Sa’d (Allah ondan razı olsun) şöyle diyor: “Peygamber Efendimiz bir bardak getirildiğinde içti ve sağında en genç çocuk, solunda ise yaşlılar vardı. O sırada Peygamber Efendimiz, çocuğa dönerek, ‘Ey oğlan, yaşlılara vermem için izin verir misin?’ diye sordu. Çocuk, ‘Ey Allah’ın Rasulü, ben senin payından başka birisine tercih etmem.’ diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, bardağı çocuğa verdi.” Bu olay, çocukların haklarını vermeyi ve onları saygı ile muamele etmeyi öğrenmemiz için en iyi durumlardan biridir

Paylaşmak

Tags

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tags

Scroll to Top